Follow us on
Lekko Nederland

LEKKO werd in 1975 opgericht door een groep enthousiaste mensen met een grote interesse in de sleepvaart en alles wat daar mee te maken heeft. Het blad LEKKO heeft als doelstelling het stimuleren van de belangstelling voor de sleepvaart door nieuwe ontwikkelingen in de bedrijfstak te volgen, erover te schrijven en dat te delen met anderen .
In de afgelopen jaren is het oorspronkelijke interessegebied uitgebreid met berging en offshore.

Eerst werd het blad LEKKO alleen in het Nederlands gepubliceerd. Later kwamen er Engelstalige artikelen met een bijgesloten vertaling. Vanaf 1980 bestaan er twee gescheiden edities.
Het Nederlandstalige blad is bekend als LEKKO en de Engelstalige uitgave is bekend onder de naam LEKKO International.

De inhoud van beide bladen verschilt van elkaar. Het blad LEKKO is voornamelijk georienteerd op Nederland en Europa. Het doel van de LEKKO redactie is om een zo breed mogelijk beeld van bedrijfstak te geven - over de activiteiten van bergings- en sleepdiensten, de gebruikte schepen en de werven die ze bouwen. Verder wordt ervoor gezorgd dat de inhoud van elk nummer voor iedere lezer iets van belang heeft.

Beide bladen verschijnen tweemaandelijks, 6 maal per jaar. LEKKO verschijnt aan het eind van elke oneven maand. Voor bedrijven op het gebied van sleepvaart, berging en offshore biedt LEKKO interessante advertentiemogelijkheden.
copyright Lekko.org
Last update: 27-12-2017
Cover Lekko NL nr 371


Cover Lekko no 228
Lekko International

LEKKO was established in 1975 by a group of enthusiasts with a strong interest in towage, tugboats and everything associated with it. The magazine LEKKO has the objective to stimulate interest in the towage industry by publishing about developments in the industry, news items and stories.

First, Lekko published a magazine in Dutch only. Later came articles in English. Since 1980, there are two completely different editions.
The English edition under the name LEKKO International and the Dutch magazine known as LEKKO.

The content of the two magazines differs from each other. LEKKO International is oriented on worldwide towage industry, where the Dutch magazine is mainly oriented on Europe. The objective of the LEKKO editorial staff is to provide the widest possible view of industry - the activities of towage, salvage and offshore companies, the vessels used and the shipyards that build them. Furthermore it is ensured that the content of each issue has something of interest for each reader.

Both magazines appear bimonthly, six times a year. LEKKO International is published at the end of each even month while the Dutch version comes at the end of every odd month. For companies in the field of towage, salvage and offshore LEKKO offers interesting advertising opportunities.

elbe in vroeger tijden