Follow us on
Lekko verschijnt in Nederland 6 keer jaar en kent een brede verspreiding binnen de sleepvaartwereld. Daarmee biedt het een uitstekende advertentie mogelijkheid voor iedereen in de industrie maar ook voor bedrijven die zich willen (gaan) richten op de sleepvaart.
De mogelijkheden om in ons blad en op onze site te adverteren zijn legio.
In onderstaande media kit informeren wij u graag over de mogelijkheden.
Uiteraard kunt u zich ook wenden tot onze mediavertegenwoordiger.

media@lekko.org
Mediakit  2017
Lekko International is published 6 times a year and is well known within the towing industry and has a worldwide circulation.
This provides ample advertising opportunities aimed at your target group.
Website advertising is another opportunity.

Download our media kit below for our competitive rates. Or immediately contact our advertisement manager
media@lekko.org
Mediakit 2017