Follow us on
Lekko Nederland (40 ste jaargang)
Verschijnt 6 keer per jaar

Wat kost een abonnement:

De Nederlandstalige editie
Nederland € 44,00
Europa € 59,00
United Kingdom £ 50,00
Overige landen, prijs op aanvraag

De Internationale editie
Nederland € 36,00
Europa € 46,00
United Kingdom £ 41,00
Overige landen, prijs op aanvraag

Gecombineerd abonnement
Nederland € 76,00
Europa € 97.00
United Kingdom £ 84,00
Overige landen, prijs op aanvraagLekko International (36 th year)
Published 6 times a year

Subscription rates:

The International edition
Netherlands € 36.00
Europe (euro-countries) € 46.00
Europe (non-euro) countries € 53,00
United Kingdom £ 41.00

U.S.A. US$ 71.00
Canada CA$ 80,00
Australie AU$ 80,00
New Zealand NZ$ 100,00
Other countries, price on request

The Dutch edition
Netherlands € 44.00
Europe € 59.00
United Kingdom £ 50.00
Other countries, price on request

Combined subscription
Netherlands € 76.00
Europe € 97.00
United Kingdom £ 84.00

U.S.A. US$ 71.00
Canada CA$ 80,00
Australie AU$ 80,00
New Zealand NZ$ 100,00
Other countries, price on request
Are you interested in tugs and towage industry?
Professionally or as an interested bystander?

Lekko International is the magazine for YOU!
Ask for a sample copy or take out a subscription.

More information?

info@lekko.org
Heeft u interesse in de sleepvaart, berging en offshore?
Als professioneel of als geïnteresseerde toeschouwer?

Dan is Lekko het tijdschrift voor U!
Vraag om een proefexemplaar of neem een abonnement.

Meer informatie?
info@lekko.org