Home » Sleepvaart

Ontwikkeling van de sleepvaart

De sleepvaart zoals we die vandaag de dag kennen, valt niet te vergelijken met het bescheiden begin tegen het einde van de 19e eeuw. Rond deze periode werd er voornamelijk langs de Europese kusten gesleept, waarbij sleepreizen in sommige gevallen tot aan Noord-Rusland en de Middellandse Zee reikten. Pas aan het begin van de 20e eeuw werden deze sleepreizen langer, waarbij ook andere oceanen bevaren.

 

Baggermaatschappijen en scheepswerven

Met name de baggermaatschappijen hadden veel baat bij de sleepboten die in deze periode werden ingezet. Zij begonnen in deze tijd namelijk projecten over de hele wereld uit te voeren, waarbij veel baggermaterieel nodig was. In de 20e eeuw werden er veelal objecten als baggermolens en baggerbakken versleept voor deze baggermaatschappijen.

Ook scheepswerven hadden belang bij de ontwikkeling van deze sleepschepen. Zij gebruikten ze onder meer voor het vervoer van droogdokken. Het eerste dok werd in 1896 naar Luanda in Angola versleept. Dergelijke objecten konden versleept worden met stoomsleepboten die over een vermogen van maximaal 1.500 pk beschikten. Dit is niet te vergelijken met de sleepschepen die tegenwoordig gebruikt worden. In de dertiger jaren van de vorige eeuw stapte men steeds meer over op motorsleepboten.

 

Overgang naar motorsleepboten

Na de Tweede Wereldoorlog verdwenen vrijwel alle stoomslepers van de oceanen. Een motorsleepboot beschikte over een groter vermogen en ruimere actieradius. In de vijftiger jaren lag het gemiddelde vermogen van deze motorslepers al op 2.000 tot 3.000 pk, wat bijna twee keer zoveel was als het vermogen van de stoomslepers. Ten tijde van de zestiger- en zeventiger jaren werd vermogen zelfs vergroot naar respectievelijk 9.000 en 22.000 pk. Dit was noodzakelijk om steeds zwaardere en meer omvangrijke objecten te kunnen verslepen. In deze periode begon onder meer de winning van olie op zee.

Niet alleen het vermogen van de sleepschepen nam toe, ook het uiterlijk en de techniek veranderde. Zo maakt men niet langer gebruik van een traditioneel stuurwiel, maar werd de stuurautomaat geïntroduceerd. Nadat de koers hierop ingevoerd was, hield de stuurautomaat deze aan. De telegraaf op de brug en de machinekamer verdwenen hiermee.

 

Toekomst van de sleepvaart

Duidelijk is dat de ontwikkeling van de sleepvaart nooit heeft stilgestaan. Ook in de komende decennia zal de sleepvaart zich verder ontwikkelen. Hierbij ligt de focus op energiebesparing, bijvoorbeeld in de overgang naar hybride voortstuwing, het gebruik van LNG en onbemande sleepboten. Hoewel deze weg eerder al werd ingeslagen, is deze nog lang niet volledig afgelegd. 

Abonneren op Lekko

Wilt u zich abonneren op de Internationale en Nederlandse Lekko editie? Klik dan op de onderstaande knop voor meer informatie.